SIA Master Security var Jums piedāvāt dažādus risinājumus Jūsu juridiska rakstura jautājumiem un problēmām:

 • juridiskas konsultācijas;
 • dokumentu izstrāde un sagatavošana (piemēram, līgumu projektu izstrāde, to izvērtēšana un analīze);
 • jaunu uzņēmumu reģistrācija;
 • uzņēmumu reorganizācia un likvidācija;
 • pretenziju izskatīšana un sagatavošana;
 • administratīvo lietu izskatīšana;
 • civillietu izskatīšana;
 • krimināllietu izskatīšana;
 • palīdzība drošības jautājumos;
 • pārstāvība (konkrētu darbību veikšana klienta vārdā uz pilnvaras pamata, attiecībās ar privātpersonām un juridiskām personām);
 • mediācija (starpniecība starp strīdus pusēm ar mērķi atrast konflikta risinājumu)
 • u.c. (pēc pieprasījuma)

 

Pakalpojumi var tikt sniegti kā vienreizējs pakalpojums, vai noslēdzot ilgstošu sadarbības līgumu. Līgums par juridisko apkalpošanu ir izdevīgs personām, kurām juridiskā palīdzība nepieciešama regulāri, piemēram, nelieliem uzņēmumiem, kuriem nav lietderīgi uzturēt savu juridisko struktūrvienību vai pat tikai vienu atalgotu juristu. Vērsieties pie mums arī ar visiem Jūs interesējošiem jautājumiem – mēs palīdzēsim Jums tos atrisināt!