Master Security

Detektīvdarbība

SIA Master Security piedāvā plašu privātdetektīvu pakalpojumu klāstu gan fiziskām, gan juridiskām personām Latvijā, kā arī veic detektīvu darbības uzdevumus Baltijas valstīs , Eiropā un Krievijā.

Vēršoties pie SIA Master Security detektīviem, katrs klients iegūst individuālu pieeju, konfidencialitāti, kvalitatīvu situācijas novērtēšanu un analīzi, profesionālu attieksmi, godīgus, precīzus un pieredzējušus sava aroda meistarus un protams, gaidīto rezultātu.

Piedāvāto pakalpojumu klāsts:

 • Informācijas ievākšana civillietās un krimināllietās;
 • Civilattiecību un lietišķo attiecību informācijas ievākšana un analīze;
 • Informācijas iegūšana par laulības pārkāpumiem;
 • Ar noziedzīgu darbību saistītu faktu, lietu vai personu noskaidrošana;
 • Bezvēsts pazudušo un noziegumu izdarījušo personu meklēšana;
 • Juridisko un privātpersonu nozaudētā, prettiesiski atsavinātā vai nozagtā īpašuma meklēšana;
 • Negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktu noskaidrošana;
 • Darījumu partneru un citu juridisko vai privātpersonu maksātspējas noskaidrošana;
 • Personu raksturojošo ziņu ievākšana pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma;
 • Organizācijas struktūru iekšējā izmeklēšana;
 • Drošu sarunu, pārrunu, formālu un neformālu tikšanos nodrošināšana;
 • Pasākumu kopuma realizēšana informācijas noplūdes gadījumā, darbs ar lieciniekiem;
 • Slēptu personu aptauju organizēšana par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem, rakstisku paskaidrojumu ievākšana un analīze;
 • Personu, lietu un to kustības atklāta vai slēpta novērošana un izsekošana;
 • Atklāta vai slēpta publiski nepieejamu kā arī publiski pieejamu vietu, ēku, būvju, telpu, iekārtu, aprīkojuma, priekšmetu un dokumentu apskates veikšana;
 • Juridiskais un tehniskais atbalsts;
 • Konsultāciju sniegšana juridiskām un privātpersonām drošības jautājumos;
 • Citi ekskluzīvi privātdetektīvu pakalpojumi.