Konfidencialitāte uzņēmumā

Katram uzņēmumam ir sava iekšējā konfidenciālā informācija (komercnoslēpums), kuras nonākšana publiskā vidē var kaitēt tā attīstībai. Ņemot vērā, ka atbilstoši tiesiskajai praksei, atbildība par komercnoslēpuma glabāšanu ir paša uzņēmuma pārziņā, ir ļoti svarīgi sevi pasargāt. Informāciju, par to kas uzskatāms par komercnoslēpumu un, kas ir uzņēmuma intelektuālais īpašums, var atrunāt darba līgumā, nodefinēt amata aprakstā. Protams, ļoti svarīgi uzņēmuma konfidenciālo informāciju aizsargāt arī tehniski- ar parolēm datorsistēmām, videonovērošanu, apsardzi, slēgtām pārrunu telpām u.t.t. 

No ilggadējas sadarbības pieredzes gan ar uzņēmumiem Latvijā, gan citviet pasaulē, ir izkristalizējušās biežākās situācijas, kurās Jūs iespējams spēsiet identificēt arī sevi. 

Gadās, ka darbinieks pārtrauc darba attiecības, uzsākot tās ar konkurējošu uzņēmumu, paralēli nododot gan klientu datu bāzi, gan darbā izmantotās unikālās metodes/stratēģijas.

Gadās, ka uzņēmums izstrādā jaunu produktu un dienu pirms tas nonāk publiskā telpā, konkurents jau ir apsteidzis un radījis analogu produktu.

Gadās, ka uzņēmums izsludina iepirkumu, bet tajā uzvar atbildīgajam darbiniekam saistoši uzņēmumi.

Gadās, ka Jūs gluži intuitīvi māc šaubas par kāda darbinieka lojalitāti un godprātību..

Master Security ir dažādi sadarbības piemēri. Mēs esam kopā ar uzņēmumiem izstrādājuši konfidencialitātes politiku, palīdzot arī to ieviest. Tāpat, esam iesaistījušies konkrētu situāciju izpētē un risināšanā, piemēram, konkurentu iesūtīto darbinieku – aģentu atklāšana, negodprātīgu darbinieku atklāšana, kuri piesavinās uzņēmuma labumus sev, komercinformācijas izpaušana, piemēram, par iepirkumiem, rasējumiem, jauniem produktiem u.c. 

Master Security ir ļoti spēcīga analītiķu un detektīvu komanda, kas vienmēr aizstāv klientu intereses un ievēro pilnīgu konfidencialitāti.

Ja uzskatāt, ka varam arī Jūsu uzņēmumam būt noderīgi, aicinam pieteikties bezmaksas konsultācijai!